Projecten van Green Inspiration

Green Inspiration is ondertussen ook druk met projecten zoals:

Duijvenstijn Tomaten

Green Inspiration heeft voor Duijvenstijn Tomaat vernieuwende marketingconcepten doorgevoerd. Product innovaties; deze zijn geïmplementeerd in de marketingcommunicatie. Green Inspiration geeft input aan het marketingteam voor mogelijk nieuwe innovaties en nieuwe kansen voor Duijvenstijn Tomaat.

HZPC

HZPC is een internationaal veredelings-bedrijf in de veredeling van pootgoed. Het bedrijf is sterk innoverend op het gebied van product- en marktinnovaties. De laatste jaren zijn nieuwe nieuwe marketing-concepten geïntroduceerd op het gebied van smaak, kleur en keteninnovaties. Green Inspiration heeft samen met Consumers Voice veel consumentenonderzoek gedaan.

Rijk Zwaan

Rijk Zwaan is een sterk internationaal groentenveredelingsbedrijf met een groot aantal vestigingen in het buitenland. Green Inspiration heeft voor Rijk Zwaan vele contacten gelegd voor research naar nieuwe marketingstechnieken en productinnovaties. Ook zijn er veel onderzoeken gedaan met Consumers Voice op het gebied van smaak en diversificatie in een aantal gewassen.

Hollands Wild

Hollands Wild staat voor lekker eten uit de Nederlandse vrije natuur. De Nederlandse natuur is rijk gevarieerd. Hollands Wild heeft een korte innovatieve keten geformeerd waarin heerlijke producten worden geproduceerd voor consumenten, horeca en webshops. Green Inspiration participeert in dit nieuwe bedrijf Hollands Wild b.v.

Friss!

Het Friss!-concept is de basis voor een internationale duurzame voedselproductie waarbij de gehele tuinbouwvoedselketen duurzaam wordt opgezet. De wensen van de consument vormen de basis van het project. Specifieke innovaties bij een duurzame voedselproductie zoals de gesloten kas, terugwinning van energie en water vormen de basis van het project.

Plantinhoudstoffen

Planten bevatten een grote diversiteit aan inhoudsstoffen . Welke kansen zijn er voor plant-inhoudsstoffen in de markten zoals food, feed, pharma, health en cosmetica? En welke kansen biedt dit voor de agro-markt? Green Inspiration werkt samen met Fytagoras en Universiteiten om deze gezondheids bevordende stoffen beschikbaar te maken voor de consument.

Groene Hart

Het Groen Hart is een uniek gebied met daarin een groot aantal Agrarische ondernemers die verenigd zijn in coöperatie Groen Hart streekproducten. Green Inspiration werkt in opdracht van de coöperatie om de herkenbaarheid van de producten te verbeteren. Ook vind er strategische overleg plaats met Hoogvliet Supermarkten.

Consumer Voices

Innovaties in de Food en Flowers sector zijn tot nu toe vooral product-gestuurde-processen. Co-creatie met het innoverende bedrijf samen met online consumenten-panels levert toegevoegde waarde. Green Inspiration en Consumers Voice hebben al vele projecten uitgevoerd in opdracht van: grote telers, telers verenigingen exporteurs, verpakkingsindustrie en voor een aantal veredelingsbedrijven.

Pop-up Store

Producenten van voedingsmiddelen rollen over elkaar heen als het gaat om nieuwe producten en nieuwe processen. Iedereen zoekt de weg naar de consumenten. Een lastige route. Een Pop UP is een winkel om al in een heel vroeg stadium in gesprek te komen met de consument. Green Inspiration organiseert regelmatig pop up store op aantrekkelijke plaatsen in Nederland.

BioBased Economy

De basis van de bio-based-economy is de natuur en zijn de planten. Het draait om plantaardige grondstoffen voor bepaalde industrieën. Green Inspiration, (de naam zegt het al) gelooft in de kracht en de mogelijkheden van planten. Daarom zoeken wij in dit project naar inhoudstoffen en vezels die als en basisstoffen voor grote industrieën kunnen dienen.